Цахилгаан эрчим хүчний туршилт ба хэмжилтээр мэргэшсэн