Цахилгаан эрчим хүчний туршилт ба хэмжилтээр мэргэшсэн

Тархвараас урьдчилан сэргийлэх, ажлыг сэргээх ажлыг зохицуулах

Коронавирусын дэгдэлтээс хойш KINGSINE нь тархвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сайн ажиллаж ирсэн бөгөөд ажлыг сэргээхэд уян хатан хандлагыг хэрэгжүүлж одоо ажил, хэвийн амьдралаа сэргээж байна. КИНСИНЭ нь цар тахлын гамшигт нэрвэгдсэн бусад улс орон, бүс нутагт өөрсдийн чадавхийн хүрээнд тусламж үзүүлдэг. .

es (1)

 

Бүх ажил үр дүнтэй бөгөөд эмх цэгцтэй байдаг. Бид онлайн холболтыг бэхжүүлж, хүчин чадлыг өргөжүүлж, гарцыг олон янзаар нэмэгдүүлж байна. KF86 цувралын 80 багц ухаалаг релений туршилтын багцыг 4-р сарын сүүлчээр захиалсан болно.

es (2)


Бичлэгийн цаг: 12-р сарын 31-2020